Portfolio Information

  • Created by: Ajda Gregorcic
  • Date: 11/2017
  • Skills: identity design, graphic design, logo design
  • Client: NKBM
  • Demo: See Demo

Portal Assetbox je namenjen predstavitvi zaseženih nepremičnin, terjatev, dražb ter drugih sredstev Nove KBM v Sloveniji in drugod po Evropi, ki so naprodaj. Moje konkretno delo v projektu assetbox.eu obsega:

  • UI oblikovanje uporabniškega vmesnika portala in admin strani ter
  • izdelavo logotipa spletnega mesta assetbox.

Razpoznavni znak

Pri izdelavi logotipa sem upoštevala barve in elemente celostne grafične podobe NKBM ter izbrala barvno sorodnico korporativni rdeči – barvo magenta.

Pripravila sem več različic logotipa, ki bi ponazarjal področje nepremičnin in terjatev hkrati.

Assetbox logo primeri logotipov

Skupaj s stranko smo načrtovalci uporabniške izkušnje in UI oblikovalci izbrali logotip verzijo 1.

Kot kontrast se napis pojavi v temnejšem hladnem modro-sivem tonu. Tipografija dopolnjuje obliko znaka, ki povzema bistvo besed ‘asset’ in ‘box’ ločeno ter skupaj, saj ne gre le za prodajo nepremičnin, temveč tudi premičnin in neoprijemljivih terjatev, kar je bilo z eno besedo v slovenščini nemogoče povzeti. Prav zato se je stranka odločila za tuji naziv portala, t.j. Assetbox, s tem nazivom pa stranka hkrati pokrije tudi trg v tujini, do koder sežejo zaseženi asseti za prodajo na tem portalu.

Razpoznavni znak izhaja iz razpoznavnega znaka Nove KBM – puščice. Puščica v kocki, obrnjena navzdol, daje v tej rešitvi vtis tridimenzionalnosti in podkrepi ime ‘asset’ in ‘box’ v obliki škatle, kjer so shranjeni vsi ‘asseti’, po katerih je možno brskati na tem spletnem mestu.

Izbrane barve so variacije barv logotipa Nove KBM (vinsko rdeča).

Spletno mesto assetbox

Glavni namen prve strani je na hiter in učinkovih način skomunicirati uporabniku, kaj je bistvo portala in ga hkrati pritegniti. Zato sem v zgornjem delu uporabila element fotografije, preostali del z asseti pa pustila na svetli, dobro berljivi podlagi, da je kar se da enostavno možno razločiti različne oglase za assete naprodaj.

Asseti so opremljeni s podrobnejšimi informacijami, izstopa pa predvsem naziv asseta (po okrepljeni tipografiji) in cena, ki je za končnega obliskovalca najrelevantnejši podatek takoj za fotografijo izdelka. Tej je namenjeni 50% prostora predstavitve asseta v seznamu assetov.

Dodani UI element so oznake na fotografijah, ki nakazujejo kategorijo.

Povezava do strani: www.assetbox.eu