Portfolio Information

  • Created by: Ajda Gregorcic
  • Date: 11/2019
  • Skills: graphic design, print design, corporate design
  • Client: Fontana (Diagnostični Center Bled)

Oblikovanje celostne podobe korporativnih tiskovin DC Fontana.

Oblikovanje za večja podjetja vedno prinaša s seboj izzive. Po prevzemu Fontane s strani Diagnostičnega Centra Bled je dobila Fontana nov razpoznavni znak in smernice za barve in tipografijo, ne pa tudi design sistema, na katerega bi se bilo možno opreti ob oblikovanju korporativnih sporočil. Z uporabo obstoječih smernic DC Bled nadgrajujemo celostno podobo Fontane za tisk in splet.

Moj del oblikovanja tiskovin za DC Fontana zajema oblikovanje letakov, plakatov, darilnih in vrednostnih bonov, cenikov, ipd. za wellness in tudi medicinsko dejavnost podjetja.

Fontana brochure design