Portfolio Information

  • Created by: Ajda Gregorcic
  • Date: 11/2019
  • Skills: graphic design, print design, corporate design
  • Client: Fontana (Diagnostični Center Bled)

Oblikovanje celostne podobe korporativnih tiskovin DC Fontana.

Moj del oblikovanja tiskovin za DC Fontana zajema oblikovanje letakov, plakatov, darilnih in vrednostnih bonov, cenikov, ipd. za wellness in tudi medicinsko dejavnost podjetja.